VibHead
       
         
    Vibrationer kan ge skador i armar, ben eller rygg.
 
Begrepp
Nivåer
Typ
Frekvens
Riktning
Varaktighet
Skador och besvär
Helkropp
Hand-arm
Mätning och bedömning
Mätutrustning
Riskbedömning
Gränsvärden
Åtgärder
Hand-arm
Helkropp
Mer att läsa
Litteraturlista
Länkar
Frågor/Svar
Skriv till experten
 
 

 

 

Vibrationer påverkar oss på olika sätt och det är därför lämpligt att dela upp vibrationerna i två huvudtyper, nämligen helkroppsvibrationer och lokala vibrationer.

Helkroppsvibrationer utsätts vi för när det underlag som vi sitter eller står på vibrerar. Exempel på arbeten där helkroppsvibrationer förekommer är när man kör skogsmaskiner, traktorer, grävmaskiner och andra typer av fordon.  
     
  Lokala vibrationer uppträder när någon del av vår kropp vibreras. Vanligast är det händerna som utsätts varför lokala vibrationer oftast kallas hand-armvibrationer. Exempel på sådan utrustning som orsakar hand-armvibrationer är slipmaskiner, motorsågar, borrmaskiner och gräsklippare.
     
Kom ihåg!
Vi kan utsättas för vibrationer från många olika källor till exempel i arbetsmaskiner, fordon, byggnader eller från handhållna maskiner.


Vibrationer i arbetslivet

 
  Uppskattningsvis finns i Sverige ca 7 miljoner handhållna vibrerande maskiner som ger upphov till hand-armvibrationer. Av dessa används ca 1,1 miljoner yrkesmässigt, övriga på fritiden. Typiska handhållna maskiner är slipmaskiner, skruv- och mutterdragare, borrmaskiner samt sågar.
     
Antalet arbetsfordon och arbetsmaskiner i vilka helkroppsvibrationer förekommer uppgår till ca 5,3 miljoner och av dessa används ca 850 000 yrkesmässigt. Branscher som jordbruk, skogsbruk, bygg- och anläggningsbranschen samt transportindustrin är för sin verksamhet beroende av dessa fordon. Typiska fordon är lastbilar, taxibilar, jordbrukstraktorer, hjullastare, grävmaskiner, lyfttruckar, skogsmaskiner och terrängfordon som snöskotrar.    
     

Kom ihåg!
I arbetslivet kan vi utsättas för helkroppsvibrationer och hand-armvibrationer.

Utifrån den statistik som finns tillgänglig framgår att antalet yrkesverksamma i Sverige som utsätts för vibrationer minst en 1/4 av arbetstiden uppgår till ca 290 000 för hand-armvibrationer och ca 260 000 för helkroppsvibrationer. Antalet som upplever besvär är ca 10 000. Dessa besvär är alltifrån tillfälliga effekter till mer bestående sjukdomstillstånd.För mer information kontakta
Lage Burström
Text: Lage Burström

Till: NÄSTA SIDA

Yrkes- och miljömedicin | Uppdaterad 2010-03-18
Webbredaktör